06 24 534 060 | borkezeles@kerttrade.hu
KERTTRADE
a minőségi borkezelés szakértője
06 24 534 060 borkezeles@kerttrade.hu

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Tájékoztató adatok az Eladóról

A www.borkezeles.hu internetes oldal – BORKEZELES.HU webshop - üzemeltetője a KERTTRADE Kft (Székhely: 1037 Budapest, Domoszló lejtő 6. szám adószám: 10755309-2-41 cégjegyzékszám: 01-09-165995; Vevőszolgálat telefonszáma: 06-24-534-060, E-mail címe: borkezeles@kerttrade.hu) a továbbiakban "Eladó".

2. A megrendelhető termékek körének meghatározása

Az Eladó a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé termékeinek listáját. Előfordulhat, hogy a termékek listája nem teljes körű. A weboldalon szereplő árak és kedvezmények a webshop felületén történő megrendelés esetén érvényesek. Egyes termékek ár nélkül szerepelnek a weboldalon, ezek nem tartoznak a webshop-ban rendelhető termékek közé. Kérjen rólunk információt az elérhetőségeinken!

3. A termékek megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését követően a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő ajánlatának elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Vevő részére nem érkezik meg, úgy a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerződés a visszaigazolás Vevő részére történő megérkezésével jön létre. A visszaigazolás nem azonos a megrendeléskor automatikusan küldött E-maillel.

A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek aktuális nettó és bruttó árát a www.borkezeles.hu honlapon található érvényes internetes termékkatalógus tartalmazza.

Megrendeléskor a Vevő a következő fizetési módozatok közül választhat:

  1. Helyszíni fizetés pénztárnál /cím: KERTTRADE Kft telephely. 2336 Dunavarsány-Erőspuszta, Dunavarsány Ipari Park, 51-es út 25-ös km., készpénzben vagy bankkártyával.
  1. Előzetes átutalás (számlaszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11641003-04108300-41000003); ebben az esetben az Eladó a megrendelés teljesítését, az áru összegyűjtését abban az esetben kezdi meg, ha a vételárként átutalt összeget az Eladó bankszámláján jóváírták. A vételárnak a szállításra váró rendelésben rögzített kiszállítási dátum előtt minimum 1 banki nappal az Eladó számláján meg kell jelennie. Ha a Vevő banki átutalással történő fizetési módot választotta, akkor a termékek átvételének elmulasztása esetén a rendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 5 munkanapon keresztül az Eladó fenntartja számára a megrendelt árut.
  1. Utánvét szállításkor: ebben az esetben a fizetés helye a Vevő által megjelölt szállítási cím, a fizetés módja pedig minden esetben készpénz. A fizetés az áru átvételével egyidejűleg történik. Utánvétel esetén a vásárlás bruttó értéke nem haladhatja meg a www.kerttrade.hu honlapon lévő "Fizetési mód választás" menüpontban meghatározott értéket.
  1. Bankkártyás fizetés: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat webshop-unkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a Global Payment weblapjára irányítjuk, ahol a jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál a „fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a Global Payment fizetési szerverén a kártya számát és lejárati dátumát megadják. A Global Payment a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A Global Payment a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldat kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a Global Payment hibaüzenetben közli a hiba okát.

A halasztott fizetési módot csak az Eladó minősített partnerei egyedi szerződéses feltételek alapján vehetik igénybe. Erről tájékoztatást az Eladó elérhetőségein kaphat.

Az Eladó az BORKEZELES.HU webshop-ban közzétett árak és kedvezmények változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Megrendelőre.

A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel, és a fokozott környezettudatosság jegyében cégünk, a Kerttrade Kft. bevezette parterei körében az e-számlázást. Az így készült számlák minden követelményeknek teljes körűen megfelelnek, időbélyegzővel és hitelesített aláírással is el vannak látva.
Az ajánlatunk elfogadásával, illetve rendelés küldésével Ön beleegyezését adja, és hozzájárul ahhoz, hogy a továbbiakban e-számlát állítsunk ki az Ön részére, melyet a kapcsolattartás felvételekor rögzített e-mail címre fog rendszerünk továbbítani Önnek (eltérő e-mail cím esetén kérjük írásban jelezze).
Kérjük, hogy szíveskedjen azt befogadni, és szükség esetén az illetékes személy részére továbbítani.

5. A termékek átadása-átvétele

A kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevő a visszaigazolásban jelzett és a Vevővel elektronikus úton egyeztetett időpontban és helyen veheti át. A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vevőt terhelik, ezek összege a megrendelt áru fajtája és mennyisége, továbbá a választott szállítási mód és a rendelés helyének függvényében változik. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az Eladó telephelye és a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).

Átvétel az Eladó telephelyén

Az áru személyesen az Eladó megrendeléskor megjelölt telephelyén - a megrendelés kinyomtatott visszaigazolásának bemutatása ellenében - a visszaigazolásban megjelölt időponttól vehető át. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 5 munkanapon keresztül tartja fenn a Vevő számára az árut. Az Eladó az árut a Vevő részére - a szerződéses partnerek kivételével - csak abban az esetben köteles kiadni, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.

Házhozszállítás

A Vevő erre irányuló igénye esetén az Eladó az árut az egész ország területén a Vevő által megjelölt helyre szállítja.

A Vevő házhozszállítási igényét a weblapon a megrendelés feladásakor a fuvarválasztásnál jelzi. A meghatározott napon történő szállítás pontos idejéről az Eladó írásban ad felvilágosítást.

A megrendelt áru házhozszállítása az Eladó szerződő fuvarozó partnereinek közbejöttével történik. Az Eladó az áru házhozszállításán a Vevő által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A szállítási módtól függően a lerakodáshoz szükséges rakodószemélyzetet az Eladó biztosítja a munkatörvénykönyvben meghatározott fizikai mozgatókra vonatkozó szabályok szerint. A házhozszállítás költségeit a Vevő köteles az Eladó részére megtéríteni. Banki átutalással történő fizetési mód esetén, a házhozszállítás csak a teljes vételár és a szállítási költségek Eladó számláján történő jóváírása utáni időpontban lehetséges. A házhozszállítás költségeit az Eladó a megrendelés visszaigazolásában köteles a Vevő tudomására hozni.

A Vevő által meghatározott napon történő szállítási igénynek az Eladó kizárólag akkor tud eleget tenni, ha a Vevő teljesítette a 4. pontban foglaltakat egyikét.

Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vevőnél. Ezután a Vevő a Vevőszolgálatnál (telefon: 06-24-534-060, e-mail: borkezeles@kerttrade.hu ) újabb szállítási határidőt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vevő a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült oda-vissza fuvarköltség, valamint az új kiszállítási költség megtérítése után történik.

A Termékek ellenőrzése

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

A Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni, melyet a KERTTRADE Kft. borkezeles@kerttrade.hu elérhetőségén kell megtennie.

A mennyiségi megvizsgálást a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követően az átadás átvételhez kapcsolódó mennyiségi és minőségi kifogások előterjesztésére további lehetőség nincsen.

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre. Ha a Vevő a fuvarozást maga végzi, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a termékeket az Eladó telephelyén átvette. Az Eladó segít a Vevő fuvareszközére történő rakodásnál, de az ezzel kapcsolatos kárveszély a Vevőt terheli. A Vevő által megbízott fuvarozó részére csak olyan termékek adhatóak át, melyek vételárát a Vevő a fuvareszközre felrakást megelőzően kiegyenlítette.

6. Elállás

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a Vevőszolgálat e-mail címén (e-mail: borkezeles@kerttrade.hu ). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Vevő nem jogosult gyakorolni az elállás jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak.

A Vevő a szerződéstől tizennégy napon belül, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. A Vevő az elállás jogát a termék átvételét követően az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni.

Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkent az Eladó jogosult a visszatérítendő összegből levonni.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7. Jótállás és szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF mellékletét képezi

A Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait a Vevőszolgálaton panaszként a 10. pontban foglaltak szerint terjesztheti elő.

8. Felelősség

Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely az BORKEZELES.hu webshop-hoz való csatlakozás miatt következett be. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős az BORKEZELES.hu webshop-hoz való kapcsolódásáért és az BORKEZELES.hu webshop-ban történő vásárlásért.

9. Adatvédelem

A Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el. A Vevő személyes adatainak kezeléséről szóló részletes szabályokat az Adatkezelési Nyilatkozat tartalmazza, amely lentebb érhető el

A Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a Vevőszolgálat, kifejezett tiltakozás hiányában az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált Vevő a Vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését a borkezeles@kerttrade.hu .

10. Panaszügyintézés

A Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti az Eladó 06-24-534-060 telefonszámán keresztül, illetve személyesen is az Eladó Vevőszolgálatánál, a 2336 Dunavarsány-Erőspuszta cím alatt. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

Az Eladó termékeivel vagy tevékenységével kapcsolatos Eladói kifogás a megadott elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 3 munkanapon belül érdemben válaszol az Eladó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Eladó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál - A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei, Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. ; E-mail: fogyved.pestmegye@nfh.hu

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése.

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

- Az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei, Postacím: 1525 Budapest, Pf. 75; E-mail: info@nmhh.hu

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410

Vevő a panasz írásbeli közlésére a Vevőszolgálaton található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt a kerttrade@kerttrade.hu e-mail cím alatt is.

11. Az Üzleti Feltételek elfogadása

A vásárló a BORKEZELES.hu webshop-on feladott valamennyi rendelés megerősítésekor, a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

12. Telephely

A KERTTRADE Kft. telephelyének címe

2336 Dunavarsány-Erőspuszta Neumann János utca 26.

13. Záró rendelkezések

Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.

Abban az esetben, ha a látogató kényegesen megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet, illetve a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020.01.01