Kosár tartalmaCégtörténetKapcsolatBelépésRegisztrációEnglish
Termékjegyzék, leírásokHírekAjánlások, szakcikkek

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Tájékoztató adatok az Eladóról

A www.borkezeles.hu internetes oldal – BORKEZELES.HU webshop - üzemeltetõje a KERTTRADE Kft (Székhely: 1037 Budapest, Domoszló lejtõ 6. szám adószám: 10755309-2-41 cégjegyzékszám: 01-09-165995; Vevõszolgálat telefonszáma: 06-24-534-060, E-mail címe: borkezeles@kerttrade.hu) a továbbiakban "Eladó". 

2. A megrendelhetõ termékek körének meghatározása

Az Eladó a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé termékeinek listáját. Elõfordulhat, hogy a termékek listája nem teljes körû. A weboldalon szereplõ árak és kedvezmények a webshop felületén történõ megrendelés esetén érvényesek. Egyes termékek ár nélkül szerepelnek a weboldalon, ezek nem tartoznak a webshop-ban rendelhetõ termékek közé. Kérjen rólunk információt az elérhetõségeinken! 

3. A termékek megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el, ha a Vevõ a megrendeléshez szükséges valamennyi mezõt maradéktalanul kitölti. A Vevõ által megadott téves adatokból eredõ hibás teljesítésbõl eredõ károkért az Eladót felelõsség nem terheli. 

Az Eladó a Vevõ megrendelésének megérkezését követõen a Vevõ részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vevõ ajánlatának elküldésétõl számított 2 munkanapon belül a Vevõ részére nem érkezik meg, úgy a Vevõ vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszûnik. Az Eladó a szerzõdés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerzõdés a visszaigazolás Vevõ részére történõ megérkezésével jön létre. A visszaigazolás nem azonos a megrendeléskor automatikusan küldött E-maillel.

A Vevõ a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerzõdési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el. 

4. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek aktuális nettó és bruttó árát a www.borkezeles.hu honlapon található érvényes internetes termékkatalógus tartalmazza. 

Megrendeléskor a Vevõ a következõ fizetési módozatok közül választhat:

Helyszíni fizetés pénztárnál /cím: KERTTRADE Kft telephely. 2336 Dunavarsány-Erõspuszta, Dunavarsány Ipari Park, 51-es út 25-ös km., készpénzben vagy bankkártyával.

Elõzetes átutalás (számlaszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11641003-04108300-41000003); ebben az esetben az Eladó a megrendelés teljesítését, az áru összegyûjtését abban az esetben kezdi meg, ha a vételárként átutalt összeget az Eladó bankszámláján jóváírták. A vételárnak a szállításra váró rendelésben rögzített kiszállítási dátum elõtt minimum 1 banki nappal az Eladó számláján meg kell jelennie. Ha a Vevõ banki átutalással történõ fizetési módot választotta, akkor a termékek átvételének elmulasztása esetén a rendelés visszaigazolásában szereplõ szállítási határidõt követõen 5 munkanapon keresztül az Eladó fenntartja számára a megrendelt árut.

Utánvét szállításkor: ebben az esetben a fizetés helye a Vevõ által megjelölt szállítási cím, a fizetés módja pedig minden esetben készpénz. A fizetés az áru átvételével egyidejûleg történik. Utánvétel esetén a vásárlás bruttó értéke nem haladhatja meg a www.kerttrade.hu honlapon lévõ "Fizetési mód választás" menüpontban meghatározott értéket.

Bankkártyás fizetés: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat webshop-unkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H weblapjára irányítjuk, ahol a jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál a „fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H fizetési szerverén a kártya számát és lejárati dátumát megadják. A K&H a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklõdjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A K&H a sikeres vásárlást követõen a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldat kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H hibaüzenetben közli a hiba okát.

A halasztott fizetési módot csak az Eladó minõsített partnerei egyedi szerzõdéses feltételek alapján vehetik igénybe. Errõl tájékoztatást az Eladó elérhetõségein kaphat.

Az Eladó az BORKEZELES.HU webshop-ban közzétett árak és kedvezmények változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történõ jóváírásával száll át a Megrendelõre.

5. A termékek átadása-átvétele

A kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevõ a visszaigazolásban jelzett és a Vevõvel elektronikus úton egyeztetett idõpontban és helyen veheti át. A felmerülõ csomagolási és szállítási költségek a Vevõt terhelik, ezek összege a megrendelt áru fajtája és mennyisége, továbbá a választott szállítási mód és a rendelés helyének függvényében változik. Szállítási költségen minden olyan költség értendõ, amely az Eladó telephelye és a Vevõ által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).

Átvétel az Eladó telephelyén

Az áru személyesen az Eladó megrendeléskor megjelölt telephelyén - a megrendelés kinyomtatott visszaigazolásának bemutatása ellenében - a visszaigazolásban megjelölt idõponttól vehetõ át. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplõ szállítási határidõt követõen 5 munkanapon keresztül tartja fenn a Vevõ számára az árut. Az Eladó az árut a Vevõ részére - a szerzõdéses partnerek kivételével - csak abban az esetben köteles kiadni, ha a Vevõ a vételárat maradéktalanul megfizette.

Házhozszállítás

A Vevõ erre irányuló igénye esetén az Eladó az árut az egész ország területén a Vevõ által megjelölt helyre szállítja.

A Vevõ házhozszállítási igényét a weblapon a megrendelés feladásakor a fuvarválasztásnál jelzi. A meghatározott napon történõ szállítás pontos idejérõl az Eladó írásban ad felvilágosítást.

A megrendelt áru házhozszállítása az Eladó szerzõdõ fuvarozó partnereinek közbejöttével történik. Az Eladó az áru házhozszállításán a Vevõ által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A szállítási módtól függõen a lerakodáshoz szükséges rakodószemélyzetet az Eladó biztosítja a munkatörvénykönyvben meghatározott fizikai mozgatókra vonatkozó szabályok szerint. A házhozszállítás költségeit a Vevõ köteles az Eladó részére megtéríteni. Banki átutalással történõ fizetési mód esetén, a házhozszállítás csak a teljes vételár és a szállítási költségek Eladó számláján történõ jóváírása utáni idõpontban lehetséges. A házhozszállítás költségeit az Eladó a megrendelés visszaigazolásában köteles a Vevõ tudomására hozni.

A Vevõ által meghatározott napon történõ szállítási igénynek az Eladó kizárólag akkor tud eleget tenni, ha a Vevõ teljesítette a 4. pontban foglaltakat egyikét.

Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vevõnél. Ezután a Vevõ a Vevõszolgálatnál (telefon: 06-24-534-060, e-mail: borkezeles@kerttrade.hu ) újabb szállítási határidõt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vevõ a szállítással kapcsolatban felmerülõ valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás idõpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült oda-vissza fuvarköltség, valamint az új kiszállítási költség megtérítése után történik.

A Termékek ellenõrzése

A Vevõ köteles a kiszállítás idõpontjában a csomagot tételesen ellenõrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követõen hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

A Vevõ a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minõségi ellenõrzését, és az esetlegesen felmerülõ minõségi kifogásairól az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni, melyet a KERTTRADE Kft. borkezeles@kerttrade.hu elérhetõségén kell megtennie.

A mennyiségi megvizsgálást a Vevõ a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követõen az átadás átvételhez kapcsolódó mennyiségi és minõségi kifogások elõterjesztésére további lehetõség nincsen.

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevõ vagy képviselõje részére történõ átadásával száll át a Vevõre. Ha a Vevõ a fuvarozást maga végzi, a kárveszély akkor száll át a Vevõre, amikor a termékeket az Eladó telephelyén átvette. Az Eladó segít a Vevõ fuvareszközére történõ rakodásnál, de az ezzel kapcsolatos kárveszély a Vevõt terheli. A Vevõ által megbízott fuvarozó részére csak olyan termékek adhatóak át, melyek vételárát a Vevõ a fuvareszközre felrakást megelõzõen kiegyenlítette.

6. Elállás

A leadott rendelésektõl való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Vevõ jogosult a megrendelést követõen, de még a kiszállítást megelõzõen a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a Vevõszolgálat e-mail címén (e-mail: borkezeles@kerttrade.hu ). Ebben az esetben a Vevõt semmilyen költségviselés nem terheli.

Vevõ nem jogosult gyakorolni az elállás jogát olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a vevõ utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a vevõ személyére szabtak.

A Vevõ a szerzõdéstõl tizennégy napon belül, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. A Vevõ az elállás jogát a termék átvételét követõen az erre vonatkozó egyértelmû nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ebben az esetben a Vevõ viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevõ részére megtéríteni.

Az Eladó a Vevõ által kifizetett összeget, az elállást követõ harminc napon belül köteles visszatéríteni. A termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredõ értékcsökkent az Eladó jogosult a visszatérítendõ összegbõl levonni.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.

7. Jótállás és szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A szavatosság csak a termék minõségi hibája esetén érvényesíthetõ. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF mellékletét képezi

A Vevõ az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait a Vevõszolgálaton panaszként a 10. pontban foglaltak szerint terjesztheti elõ.

8. Felelõsség

Az Eladó nem felelõs semmilyen kárért, amely az BORKEZELES.hu webshop-hoz való csatlakozás miatt következett be. A Vevõ felelõssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevõ felelõs az BORKEZELES.hu webshop-hoz való kapcsolódásáért és az BORKEZELES.hu webshop-ban történõ vásárlásért.

9. Adatvédelem

A Vevõ által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el. A Vevõ személyes adatainak kezelésérõl szóló részletes szabályokat az Adatkezelési Nyilatkozat tartalmazza, amely lentebb érhetõ el

A Vevõ az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a Vevõszolgálat, kifejezett tiltakozás hiányában az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált Vevõ a Vevõszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történõ adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerzõdéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.

A Vevõ tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történõ hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését a borkezeles@kerttrade.hu .

10. Panaszügyintézés

A Vevõ szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

A panasz szóbeli közlését Vevõ megteheti az Eladó 06-24-534-060 telefonszámán keresztül, illetve személyesen is az Eladó Vevõszolgálatánál, a 2336 Dunavarsány-Erõspuszta cím alatt. A szóbeli panaszt lehetõleg azonnal orvosolni kell.

Az Eladó termékeivel vagy tevékenységével kapcsolatos Eladói kifogás a megadott elérhetõségeken történt elõterjesztését követõen legkésõbb 3 munkanapon belül érdemben válaszol az Eladó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetõsége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidõket.

Egyéb jogérvényesítési lehetõségek:

Amennyiben az Eladó és a Vevõ között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendezõdik, az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva az Eladó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál - A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetõségei, Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. ; E-mail: fogyved.pestmegye@nfh.hu

- Békéltetõ testület eljárásának kezdeményezése.

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

- Az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetõségei, Postacím: 1525 Budapest, Pf. 75; E-mail: info@nmhh.hu

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410

Vevõ a panasz írásbeli közlésére a Vevõszolgálaton található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt a kerttrade@kerttrade.hu e-mail cím alatt is.

11. Az Üzleti Feltételek elfogadása

A vásárló a BORKEZELES.hu webshop-on feladott valamennyi rendelés megerõsítésekor, a hatályos Általános Szerzõdési Feltételek elfogadását is megerõsíti.

12. Telephely

A KERTTRADE Kft. telephelyének címe

2336 Dunavarsány-Erõspuszta Dunavarsány Ipari Park

13. Záró rendelkezések

Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerzõdési Feltételeket. Bármely módosítás abban az idõpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.

Abban az esetben, ha a látogató kényegesen megsérti a jelen Általános Szerzõdési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevõ regisztrációját és vásárlását.

A szerzõdõ felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet, illetve a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2015.01.01

Értékesítés 2336 Dunavarsány-Erõspuszta, Dunavarsány Ipari Park Telefon 06 24 534 060   06 24 534 070   06 24 534 080 Fax 06 24 534 081 E-mail borkezeles@kerttrade.hu

2009 © Kerttrade Kft. Minden jog fenntartva Design & Solutions by NetGo.hu