Kosár tartalmaCégtörténetKapcsolatBelépésRegisztrációEnglish
Termékjegyzék, leírásokHírekAjánlások, szakcikkek

Mustok nitrogéntartalmának meghatározása az Erbslöh EasyLab készülékkel

Biztonságos folyamat ellenõrzés lényeges analitikai paramétereken keresztül Dr. Jürgen Meinl, Erbslöh Geisenheim AGA növekvõ minõségi elvárások miatt a szõlõ, cefre, must illetve bor fontos analitikai paramétereinek meghatározása a borászati folyamatok során egyre nagyobb jelentõséget kap. Ezen analitikai módszereknek biztosítania kell, hogy az eredményt könnyen, rövid idõ alatt, megfelelõ pontossággal lehessen meghatározni, és a szükséges döntéseket meghozni. A gyakorlati ember nem fektet hangsúlyt a finomanalitikai meghatározásokra, azonban a mérési eredményeknek megbízhatóknak és reprodukálhatóknak kell lenniük.1982 óta a Merck Reflectoquant-rendszere ad átfogó megoldást, számtalan analitikai problémára a folyamatellenõrzés szintjén. Azóta már sok felhasználási területen használják a Reflectoquant tesztcsíkokat lehetõvé téve a gyors és biztos döntést. Ez idõ alatt a bor analitikára is kifejlesztettek több tesztet. A Reflectoquant-rendszer analitikai módszerei a reflektometrián alapulnak. A méréssorán az elszínezõdött papír meghatározott hullámhosszúságú és intenzitású fényt elnyel. Az el nem nyelt fény diffúz reflexióval visszaverõdik (lásd 1. Ábra).1. Ábra: A reflektometria elve Kubelka-Munk szerint. Ezt követõen a vizsgálandó anyag koncentrációja az adszorbeált fénymennyiségébõl kiszámítható, azaz minél erõsebben színezõdik el a papír, annál nagyobb a koncentráció. Ebbõl következik, hogy a reflektometria minden analitikai módszerre alkalmazható, ami stabil színreakciót ad. A mérõkészülék kalibrálása vonalkód kártyával hajtható végre, ami a speciális adatokon kívül az adott charge-ra jellemzõ kalibrációs adatokat és faktorokat is tartalmazza a fény hullámhosszának módosításához.

Az Erbslöh és a Merck közötti együttmûködés során két új teszt került kifejlesztésre,melyeknél a borászati analitikában használt módszereket alkalmazták a Reflectoquantra: az asszimilálható nitrogéntartalom meghatározása megegyezik a Geisenheimer-tesztnél használt módszerrel, és az összpolifenol tartalom-meghatározása a Folin-Ciocalteu reakcióval megy végbe. Mindkét teszt EasyLab néven az Erbslöh forgalmazásában kerül a piacra, éppúgy mint az ehhez szükséges gép, amely megfelel a Merck RQflex gépének (lásd 2. Ábra).2. Ábra: Az Erbslöh EasyLab tesztkészülék és az asszimilálható nitrogéntartalom meghatározásához szükséges tesztet. Az asszimilálható nitrogéntartalom meghatározása (Ferm-N)A must nitrogén ellátottságának meghatározása szükséges a megfelelõ tápanyag-adagolás meghatározásához, ezzel megakadályozhatók az erjedési problémák (pl.:megakadt erjedés) és a nem kívánt erjedési utak. Ezért fejlesztette ki az Erbslöh a Geisenheimer-tesztet együttmûködve a BDO-val (Német Borászok Szövetsége) és a Geisenheim-i Kutatóintézettel. A Geisenheimer-teszttel meghatározott Ferm-N értékdimenzió nélküli, ami megmutatja a must élesztõk által felhasználható aminosav-tartalmát. Ha e mellett meghatározzuk a szabad ammóniumtartalmat, biztosan megmondható a must nitrogénellátottsága. A Geisenheimer-teszt használatához enzimanalitikai ismeretek és nagymûszeres felszereltség: spektrofotométer szükségesek. Mindkét fent említett elõfeltétel csak nagyüzemekben vagy borászati laborokban van meg, ezért a Geisenheimer-teszt eddig szélesebb körben még nem tudott elterjedni. A Merckkel történt együttmûködés során sikerült egy gyorstesztet létrehozni, ami a Reflectoquant elven mûködik. Így a két paraméter, a szabad ammónium és az élesztõk által asszimilálható aminosav, a fent leírt mûszerek illetve különlegesebb laboratóriumi ismeretek nélkül könnyen meghatározható. Az FN1 adja a szabadammónium-tartalmat, az FN2 az összammónium-tartalmat: a szabadammónium-tartalom + az élesztõk által asszimilálható (aminosavakból származó) nitrogéntartalom, amit ammóniumnak is neveznek. E két érték nagyságából a legrövidebb idõ alatt tájékozódhatunk a nitrogén ellátottságról és eldönthetjük az élesztõtápanyag adagolását. Összehasonlító mérések a mostanáig használt módszerrel egyértelmûvé teszik a mérési értékek megegyezését (lásd 3.Ábra).3. ábra: A Geisenheimer-teszttel (fotométeresen) és az Erbslöh-EasyLabbal (reflektometrikusan) mért asszimilálható nitrogéntartalom értékek összehasonlítása. Az 1. Táblázat tartalmazza a meghatározott paramétereket összehasonlítva az eddigimutatószámokkal.1. táblázat: a must nitrogénellátottságának mutatószámai

Mutatószám Szabad ammónium Asszimilálható aminosavak Egyébaminosavak(pl.:prolin)Egyébnitrogénforrások(pl.:flavonok)FN1 Igen nem nem nem Ferm-N-érték Nem igen nem nemFN2 Igen igen nem nem NOPA Nem igen nem részben FAN igen igen igen részben Attól függõen, hogy milyen anyagokat határozunk meg az egyes módszerek ill. mutatószámok különbözõ irányértékeket adnak a nitrogénellátottság meghatározására. Mivel ez a nitrogénforrások specifikus összetételétõl függõen különbözõképpen értékelendõ, az említett irányértékek csak durva viszonyítási pontok lehetnek (lásd 2. Táblázat).2. táblázat: Irányértékek mustok jó, illetve kielégítõ nitrogénellátottságához Mutatószám Mérési módszer Jó N-ellátottság irányértékei Hatékonyság Szabad ammónium fotometrikusan 80-100 mg/l csekély (csak egy nitrogénforrás határozható így meg) Ferm-N-érték fotometrikusan > 35 a szabad ammóniummal együtt meghatározva jóFN1/FN2 reflektométeresen FN1: 80-100 mg/lFN2: 120-150 mg/l együtt mindkét érték jó tájékoztatást ad NOPA fotometrikusan (oftaldialdehiddel)> 140 mg/l (…. csak a szabad ammóniummal együtt jó FAN fotometrikusan vagy titrimetrikusan (ninhidrinnel) 200-250 mg/l jó (függ a prolintartalomtól)

Az FN2, NOPA, és FAN mutatószámok közötti különbségek a meghatározott komponensek különféleségébõl adódnak. Mivel ezek az anyagok nagyrészt jelentõsingadozásoknak vannak kitéve (pl.: prolin), egy mutatószám átszámítása egymásikra nem lehetséges. Így a mutatószámokat csak átfogó összehasonlító vizsgálatok alapján lehet összehangolni. Az FN1 és FN2 értékek hatékonysága abban áll, hogy az élesztõk számára jelentõs és elengedhetetlen N-forrásokat gyorsan és megbízhatóan meg tudjuk határozni. Mindkét paraméter meghatározása akkor lényeges, ha az a kérdés, hogy elegendõ-e csupán diammónium-foszfátot adagolni élesztõtápanyagként, vagy további aminosav tartalmú készítmények adagolása is szükségesek. Különösen, ha az ammóniumtartalom megfelelõnek tûnik (FN1> 80 mg/l), azonban az alacsonyabb (<120 mg/l) FN2-érték csekély aminosav tartalomra utal, egy olyan kombinált szeradagolása ajánlott, mely a diammónium foszfáton kívül inaktív élesztõsejtekbõl származó aminosavat is tartalmaz (VitaFerm Ultra F3, vagy a Vitamon CE). Mindkét mutatószámot egyidejûleg, 30 percen belül meg lehet határozni. Az FN2érték meghatározásához 20 percet kell várni, hogy az aminosav enzimatikus lebontása megtörténjen. Valamennyi reagens és segédanyag megtalálható a tesztben. Mivel a tényleges reakció a gázfázisban megy végbe (ld.4.ábra) a tesztmind fehér-, mind vörös mustnál alkalmazható és szûretlen mintán is elvégezhetõ.

Mérõkészülékként az Erbslöh-EasyLab valamint a Merck RQflex-készülékek is használhatók. A mérések pontossága ±10 %, ami az irányértékek pontatlanmeghatározása miatt elegendõnek tûnik. Mivel a fotometrikusan és titrimetrikusan meghatározott NOPA és FAN paraméterek a velük együtt meghatározott N komponensekkel is bizonyos pontatlanságot mutatnak, nem is várható el nagyobb pontosság.

Bankkártyás fizetésRendelés faxon

Értékesítés 2336 Dunavarsány-Erõspuszta, Dunavarsány Ipari Park Telefon 06 24 534 060   06 24 534 070   06 24 534 080 Fax 06 24 534 081 E-mail borkezeles@kerttrade.hu

2009 © Kerttrade Kft. Minden jog fenntartva Design & Solutions by NetGo.hu