Kosár tartalmaCégtörténetKapcsolatBelépésRegisztrációEnglish
Termékjegyzék, leírásokHírekAjánlások, szakcikkek

Mustok nitrogéntartalmának meghatározása az Erbslöh EasyLab készülékkel

Biztonságos folyamat ellenőrzés lényeges analitikai paramétereken keresztül Dr. Jürgen Meinl, Erbslöh Geisenheim AGA növekvő minőségi elvárások miatt a szőlő, cefre, must illetve bor fontos analitikai paramétereinek meghatározása a borászati folyamatok során egyre nagyobb jelentőséget kap. Ezen analitikai módszereknek biztosítania kell, hogy az eredményt könnyen, rövid idő alatt, megfelelő pontossággal lehessen meghatározni, és a szükséges döntéseket meghozni. A gyakorlati ember nem fektet hangsúlyt a finomanalitikai meghatározásokra, azonban a mérési eredményeknek megbízhatóknak és reprodukálhatóknak kell lenniük.1982 óta a Merck Reflectoquant-rendszere ad átfogó megoldást, számtalan analitikai problémára a folyamatellenőrzés szintjén. Azóta már sok felhasználási területen használják a Reflectoquant tesztcsíkokat lehetővé téve a gyors és biztos döntést. Ez idő alatt a bor analitikára is kifejlesztettek több tesztet. A Reflectoquant-rendszer analitikai módszerei a reflektometrián alapulnak. A méréssorán az elszíneződött papír meghatározott hullámhosszúságú és intenzitású fényt elnyel. Az el nem nyelt fény diffúz reflexióval visszaverődik (lásd 1. Ábra).1. Ábra: A reflektometria elve Kubelka-Munk szerint. Ezt követően a vizsgálandó anyag koncentrációja az adszorbeált fénymennyiségéből kiszámítható, azaz minél erősebben színeződik el a papír, annál nagyobb a koncentráció. Ebből következik, hogy a reflektometria minden analitikai módszerre alkalmazható, ami stabil színreakciót ad. A mérőkészülék kalibrálása vonalkód kártyával hajtható végre, ami a speciális adatokon kívül az adott charge-ra jellemző kalibrációs adatokat és faktorokat is tartalmazza a fény hullámhosszának módosításához.

Az Erbslöh és a Merck közötti együttműködés során két új teszt került kifejlesztésre,melyeknél a borászati analitikában használt módszereket alkalmazták a Reflectoquantra: az asszimilálható nitrogéntartalom meghatározása megegyezik a Geisenheimer-tesztnél használt módszerrel, és az összpolifenol tartalom-meghatározása a Folin-Ciocalteu reakcióval megy végbe. Mindkét teszt EasyLab néven az Erbslöh forgalmazásában kerül a piacra, éppúgy mint az ehhez szükséges gép, amely megfelel a Merck RQflex gépének (lásd 2. Ábra).2. Ábra: Az Erbslöh EasyLab tesztkészülék és az asszimilálható nitrogéntartalom meghatározásához szükséges tesztet. Az asszimilálható nitrogéntartalom meghatározása (Ferm-N)A must nitrogén ellátottságának meghatározása szükséges a megfelelő tápanyag-adagolás meghatározásához, ezzel megakadályozhatók az erjedési problémák (pl.:megakadt erjedés) és a nem kívánt erjedési utak. Ezért fejlesztette ki az Erbslöh a Geisenheimer-tesztet együttműködve a BDO-val (Német Borászok Szövetsége) és a Geisenheim-i Kutatóintézettel. A Geisenheimer-teszttel meghatározott Ferm-N értékdimenzió nélküli, ami megmutatja a must élesztők által felhasználható aminosav-tartalmát. Ha e mellett meghatározzuk a szabad ammóniumtartalmat, biztosan megmondható a must nitrogénellátottsága. A Geisenheimer-teszt használatához enzimanalitikai ismeretek és nagyműszeres felszereltség: spektrofotométer szükségesek. Mindkét fent említett előfeltétel csak nagyüzemekben vagy borászati laborokban van meg, ezért a Geisenheimer-teszt eddig szélesebb körben még nem tudott elterjedni. A Merckkel történt együttműködés során sikerült egy gyorstesztet létrehozni, ami a Reflectoquant elven működik. Így a két paraméter, a szabad ammónium és az élesztők által asszimilálható aminosav, a fent leírt műszerek illetve különlegesebb laboratóriumi ismeretek nélkül könnyen meghatározható. Az FN1 adja a szabadammónium-tartalmat, az FN2 az összammónium-tartalmat: a szabadammónium-tartalom + az élesztők által asszimilálható (aminosavakból származó) nitrogéntartalom, amit ammóniumnak is neveznek. E két érték nagyságából a legrövidebb idő alatt tájékozódhatunk a nitrogén ellátottságról és eldönthetjük az élesztőtápanyag adagolását. Összehasonlító mérések a mostanáig használt módszerrel egyértelművé teszik a mérési értékek megegyezését (lásd 3.Ábra).3. ábra: A Geisenheimer-teszttel (fotométeresen) és az Erbslöh-EasyLabbal (reflektometrikusan) mért asszimilálható nitrogéntartalom értékek összehasonlítása. Az 1. Táblázat tartalmazza a meghatározott paramétereket összehasonlítva az eddigimutatószámokkal.1. táblázat: a must nitrogénellátottságának mutatószámai

Mutatószám Szabad ammónium Asszimilálható aminosavak Egyébaminosavak(pl.:prolin)Egyébnitrogénforrások(pl.:flavonok)FN1 Igen nem nem nem Ferm-N-érték Nem igen nem nemFN2 Igen igen nem nem NOPA Nem igen nem részben FAN igen igen igen részben Attól függően, hogy milyen anyagokat határozunk meg az egyes módszerek ill. mutatószámok különböző irányértékeket adnak a nitrogénellátottság meghatározására. Mivel ez a nitrogénforrások specifikus összetételétől függően különbözőképpen értékelendő, az említett irányértékek csak durva viszonyítási pontok lehetnek (lásd 2. Táblázat).2. táblázat: Irányértékek mustok jó, illetve kielégítő nitrogénellátottságához Mutatószám Mérési módszer Jó N-ellátottság irányértékei Hatékonyság Szabad ammónium fotometrikusan 80-100 mg/l csekély (csak egy nitrogénforrás határozható így meg) Ferm-N-érték fotometrikusan > 35 a szabad ammóniummal együtt meghatározva jóFN1/FN2 reflektométeresen FN1: 80-100 mg/lFN2: 120-150 mg/l együtt mindkét érték jó tájékoztatást ad NOPA fotometrikusan (oftaldialdehiddel)> 140 mg/l (…. csak a szabad ammóniummal együtt jó FAN fotometrikusan vagy titrimetrikusan (ninhidrinnel) 200-250 mg/l jó (függ a prolintartalomtól)

Az FN2, NOPA, és FAN mutatószámok közötti különbségek a meghatározott komponensek különféleségéből adódnak. Mivel ezek az anyagok nagyrészt jelentősingadozásoknak vannak kitéve (pl.: prolin), egy mutatószám átszámítása egymásikra nem lehetséges. Így a mutatószámokat csak átfogó összehasonlító vizsgálatok alapján lehet összehangolni. Az FN1 és FN2 értékek hatékonysága abban áll, hogy az élesztők számára jelentős és elengedhetetlen N-forrásokat gyorsan és megbízhatóan meg tudjuk határozni. Mindkét paraméter meghatározása akkor lényeges, ha az a kérdés, hogy elegendő-e csupán diammónium-foszfátot adagolni élesztőtápanyagként, vagy további aminosav tartalmú készítmények adagolása is szükségesek. Különösen, ha az ammóniumtartalom megfelelőnek tűnik (FN1> 80 mg/l), azonban az alacsonyabb (<120 mg/l) FN2-érték csekély aminosav tartalomra utal, egy olyan kombinált szeradagolása ajánlott, mely a diammónium foszfáton kívül inaktív élesztősejtekből származó aminosavat is tartalmaz (VitaFerm Ultra F3, vagy a Vitamon CE). Mindkét mutatószámot egyidejűleg, 30 percen belül meg lehet határozni. Az FN2érték meghatározásához 20 percet kell várni, hogy az aminosav enzimatikus lebontása megtörténjen. Valamennyi reagens és segédanyag megtalálható a tesztben. Mivel a tényleges reakció a gázfázisban megy végbe (ld.4.ábra) a tesztmind fehér-, mind vörös mustnál alkalmazható és szűretlen mintán is elvégezhető.

Mérőkészülékként az Erbslöh-EasyLab valamint a Merck RQflex-készülékek is használhatók. A mérések pontossága ±10 %, ami az irányértékek pontatlanmeghatározása miatt elegendőnek tűnik. Mivel a fotometrikusan és titrimetrikusan meghatározott NOPA és FAN paraméterek a velük együtt meghatározott N komponensekkel is bizonyos pontatlanságot mutatnak, nem is várható el nagyobb pontosság.

Bankkártyás fizetésRendelés faxon

Értékesítés 2336 Dunavarsány-Erőspuszta, Dunavarsány Ipari Park Telefon 06 24 534 060   06 24 534 070   06 24 534 080 Fax 06 24 534 081 E-mail borkezeles@kerttrade.hu

2009 © Kerttrade Kft. Minden jog fenntartva Design & Solutions by NetGo.hu